KONFESE – volné sdružení výtvarníků

Skutečnost, že mladí výtvarníci žijící mimo kulturní centra měli jen malé možnosti vystavovat, vedla malíře Bohumila Vrzala k tomu, že založil v roce 1969 v Břeclavi výtvarnou skupinu mladých, které dal název KONFESE - vyznání.

Z mezinárodní reprezentační výstavy Konfese k 30. výročí jejího založení v Městském muzeu a galerii v Břeclavi, 1998/1999

Již v prvním roce svého vzniku se skupina úspěšně představila společnou výstavou a vykazovala aktivní činnost až do roku 1975, kdy všechny výtvarné skupiny musely svoji činnost přerušit. Po změnách v naší zemi, po roce 1989, svou činnost KONFESE obnovila. Nově schválené stanovy umožnily navázat na tradice a rozvíjet aktivity doma i v zahraničí. Administrativním centrem KONFESE je Brno. Toto sdružení uplatňuje princip otevřenosti a je výběrovou organizací sdružující výtvarníky různých oborů. Členy jsou i zahraniční umělci. Po úspěšné účasti členů KONFESE na světové výstavě v Mexiku získává tato organizace v lednu 1993 stálé členství v Consejo Mundial de Artistas Visuales v Mexico City, významné mezinárodní organizaci.

KONFESE uskutečnila do dnešního dne mnoho výstav nejenom v české republice, ale i v zahraničí (Francie, Německo, Rakousko, Anglie, Portugalsko, Kuba, Švýcarsko, USA, Slovensko, Brazílie, Argentina, Paraguay atd.). Zúčastňuje se i humanitárních akcí v celosvětovém měřítku. Aktivity KONFESE byly kladně hodnoceny v tisku, rozhlase i televizi.

KONFESE úzce spolupracuje při svých výstavních aktivitách s Ministerstvem zahraničí České republiky a uskutečnila tak velkou řadu výstav především k různým významným výročím naší země. Uveďme alespoň výstavu ke státnímu svátku České republiky v Košicích, Salóny I až IV v Havaně, výstavu v Rio de Janeiro uspořádanou k příležitosti návštěvy prezidenta Václava Havla v Brazílii a celou škálu výstav uskutečněných v řadě galerií České republiky. Nelze opomenout výstavy nebo účasti na nich v posledních letech, zejména účast na celosvětové výstavě „Location and Dislocation" v Londýně, na „1.a Jordana Mundial de arte Publico“ v Mexiku, v havanské Casa de la America, kde sekce „Grupo Cubáno " připravila výstavu ku příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla li. na Kubě, kterou on v doprovodu Fidela Castra osobně navštívil. V roce 1998 to byla členská výstava KONFESE v kalifornském Morgen Hill a významná mezinárodní výstava připravená k 30. výročí vzniku KONFESE v Městském muzeu a Galerii v Břeclavi, kde ve výstavní kolekci byli zastoupeni autoři in memoriam, a sice ti, kteří měli k tomuto sdružení blízko. Byli to například Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Václav Zykmund, Ludvík Voneš, Zdeněk Filip a Jan Šmíd. V Sao Paulu byla uskutečněna výstava k 80. výročí 28. října - státního svátku české republiky. V roce 1999 to byly výstavy v Buenos Aires, Asuncioně a Ravenně.

KONFESE uskutečňuje také výstavy významných zahraničních umělců v české republice. Byly to například výstavy Boba Freimarka z USA nebo výstavy významné latinskoamerické výtvarnice Giti Neumanové v Brně, Praze a Uherském Hradišti.

Sdružení KONFESE disponuje některými svými stálými galeriemi, jako je například brněnská POINT GALLERY, a velmi úzce spolupracuje se zahraničním i galeriemi, například ART STUDIO v Ravenně. Aktivity a perspektivy KONFESE jsou velké. V nejbližší době připravuje výstavu v Havaně v Galerii Galiáno, výstavy v Quitu, Bogotě, New Yorku, Denveru a také náročnou reciproční výstavu se špičkovými australskými umělci Sydney k příležitosti světové olympiády. Začátkem roku 2000 to budou výstavy v Kapském Městě, Harare a Valencii.

To, že aktivity KONFESE zasahují i do mezinárodního výtvarného dění, dokazuje činnost některých členů, ať již to jsou zlaté medaile, které získal australský sochař Errol Davis na světových bienále v Tokiu a Ravenně, nebo výtvarná díla Bohumila Vrzala určená pro papeže Jana Pavla II., radnici v Mnichově a chrám v Madridě. Lze připomenout i to, že na světové konferenci COMAV v italském Assisi byli oficiálními zástupci této organizace pro Českou republiku zvoleni Bohumil Vrzal a Doc. PhDr. Zdeněk Tupý, CSc. KONFESE si velmi cení toho, že její třicetiletá činnost byla oceněna kulturní cenou města Břeclavi. Takovéto ocenění zavazuje.

V příštím roce bude KONFESE vstupovat do další třicítky činnosti. Věříme a jsme přesvědčeni, že se nám podobně jako v minulosti bude dařit naše záměry uskutečňovat.

Prosinec 1999 Doc. PhDr. Zdeněk Tupý, CSc., viceprezident KONFESE